Kinh Nghiệm Đi Nhận Bàn Giao Căn Hộ Eco Green Sài Gòn Năm 2020 Tháng 9/2020, Xuân Mai Sài Gòn sẽ tổ chức lễ bàn giao tòa Tháp đầu tiên thuộc dự án Eco Green Sài Gòn. Vậy khi nhận trên tay giấy mời nhận bàn giao căn hộ. Anh / Chị cần chuẩn bị …

Kinh Nghiệm Đi Nhận Bàn Giao Căn Hộ Eco Green Sài Gòn Năm 2020 Xem Thêm »